Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel rodinný

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad potvrzující účel pobytu - zejména originál rodného listu, oddacího listu, dokladu o nezaopatřenosti, dokladu o poručnictví, příp. originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího osamělost cizince či jeho zdravotní stav,

  3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  4. prostředky k pobytu na území,

  5. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  6. souhlas rodičů,

  7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká.
     

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

Náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Cestovní doklad, matriční doklady a doklad prokazující účel pobytu je cizinec povinen předložit v originále.

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem