Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítězná Guláš párty

Modlany zvítězily v loňském roce v redakční soutěži, jejich videozáznam Guláš párty získal cenu Parádní video.
 
Guláš párty 2014 v Modlanech. Foto: archiv obce Modlany. Guláš párty 2014 v Modlanech. Foto: archiv obce Modlany.
V Modlanech pořádá Guláš párty sdružení Přátelé Modlanska a letos se uskutečnil již její šestý ročník, termín vychází na poslední týden v červnu. Letos se tak vůně gulášů začnou linout v sobotu 27. června. Zatímco v prvních ročnících se začínalo s pěti přihlášenými, vloni se zúčastnilo dvacet družstev. Také hodnocení se zprofesionalizovalo, dříve se přidělovaly žetony těm, kdo připravili nejchutnější guláš, vloni již udělovala cenu i odborná porota. „Obec akci podporuje finančním příspěvkem. Loňská Guláš párty byla navíc spojená s otvíráním naší investiční akce, kterou byla výstavba multifunkčního hřiště. Nesoutěží se o hodnotné ceny, vítěz získá malý putovní kotlíček, ale jde o společenskou událost. Lidé se sjíždí ze širokého okolí, ať už z Teplicka, či Ústecka,“ upřesňuje starostka obce Stanislava Kondrlová, která se zúčastnila i jako soutěžící a spolu se zaměstnankyněmi úřadu připravily houbičkový guláš a nabízely ho v převlecích ve stylu hippies. A jak vznikl videozáznam z této události? „Točili jsme ji už potřetí a chtěli jsme vymyslet něco jiného, tehdejší místostarosta Karel Secký se tak stal jakýmsi průvodcem,“ doplňuje Karel Schön, tvůrce videa.
 
Kromě Přátel Modlanska jsou v obci aktivní i další spolky, například Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota, Periferní vidění, zabývající se přírodou a životním prostředím. Pod Modlany spadají čtyři obce – Věšťany, Suché, Kvítkov a Drahkov. Pro větší události, jako je zmiňovaná Guláš párty, je využíváno fotbalové hřiště v Modlanech. Menší akce se konají i v místních částech. Na letošní rok má obec naplánovánou řadu investičních akcí, výstavbu multifunkčního hřiště v Suché, chodníku v Drahkově, autobusové zastávky ve Věšťanech a výměnu veřejného osvětlení za ekologické v Kvítkově. Fotbalový areál v Modlanech by se měl dočkat nového mobiliáře pro ukládání zařízení, potřebného při akcích. „S finančními prostředky na investiční akce obec počítá již v letošním rozpočtu. Velkou akci, týkající se zkapacitnění vodovodního řadu, na níž má obec spoluúčast, připravuje také Severočeská vodárenská společnost. Vzhledem k rozvoji obce a výstavbě nových rodinných domků bylo třeba rozšířit kapacitu,“ uvádí Stanislava Kondrlová.
 
Stanislava Kondrlová, starostka obce Modlany. Foto: Radoslav Bernat. Stanislava Kondrlová, starostka obce Modlany. Foto: Radoslav Bernat.
Také čistírna odpadních vod je málo kapacitní, pro další léta mají Modlany uzavřenou smlouvu o spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností. Jedna čistírna odpadních vod se nachází v Modlanech, druhá v Drahkově. Ta v Drahkově by se měla rekonstruovat. Obec se postupně rozšiřuje v souladu s územním plánem. Zastupitelé v tomhle volebním období plánují připravit nový územní plán, který bude v souladu s aktuálními legislativními požadavky. „Do Modlan se stěhují i mladé rodiny. Také se mladí vracejí zpátky domů, je tady řada dvougeneračních domů. Z původních šesti set čtyřiceti obyvatel v roce 1990 jich nyní máme tisíc dvacet,“ uvádí starostka obce.
 
Modlany informují své občany o dění v obci na webových stránkách i prostřednictvím čtvrtletníku Noviny Modlanska. Pozvánky na akce jsou vyvěšovány i na vylepovací místa, která jsou dostupná v každé obci. V některých případech, jako je sběr komunálního odpadu, obec prostřednictvím členů zastupitelstva roznáší letáky i přímo do schránek. Obec nemá místní rozhlas a zatím o něm ani neuvažuje, neboť její katastr je díky pěti obcím značně rozsáhlý. V případě krizových situací by informování obyvatel zajišťovalo Sdružení dobrovolných hasičů hlášením přes megafon. V obci se nachází knihovna, která bývá otevřená jednou týdně, a také mateřská škola, celkem do dvou tříd dochází čtyřicet pět dětí. „Přednostně je školka určená pro děti z Modlan, ale vycházíme vstříc sousední obci Srbice, pro kterou fungujeme i jako matriční obvod,“ uzavírá Stanislava Kondrlová.
 
Ivana Jungová

vytisknout  e-mailem