Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítěz Webparády: Havaj párty i oživlá minulost

Nápaditost, kterou nás zaujal web městyse Křtiny, se promítá i do místního spolkového života. Kde jinde máte možnost oslavit Silvestr dvakrát do roka?
Silvestrovská havaj párty ve Křtinách. Foto: archiv městyse Křtiny.Silvestrovská havaj párty ve Křtinách. Foto: archiv městyse Křtiny.

 
Pokud se vypravíte do Křtin 23. července, cestu vám možná zkříží havajské tanečnice a o půlnoci temnou oblohu rozzáří světla z ohňostroje. Probíhá zde totiž netradiční událost. „Nápad vznikl zajímavým způsobem. V místním kalendáři vznikla chyba při tisku. Vedle data 23. července se omylem objevil Silvestr. Od té doby je tento den ve znamení Silvestrovské havaj párty. Je to poměrně úspěšná záležitost, letos vyšlo i počasí a zúčastnilo se tři sta lidí,“ upřesňuje starosta městyse František Novotný.

V Křtinách funguje velké množství spolků, celkem bychom jich mohli napočítat dvanáct. O účast v nich je zájem, například skautů a skautek je osmdesát. Na akcích jako jsou Den Křtin, Křtinská padesátka, Spolkový ples či Ostatková zábava se přitom podílí většina z nich, od hasičů až po divadelní či taneční uskupení. Ochotníci ze sdružení KŘOVÝ (Křtinský ochotnický výkvět) každým rokem nastudují premiéru, kdy si sami píší scénáře i hudbu, ale připravují i takzvanou oživlou minulost. Na Den Křtin si oblečou kostýmy, rozestaví se po Křtinách a přehrávají různé tematické výstupy. Sdružení spolupracuje také se Správou jeskyní Moravský kras a v jeskyni Výpustek pořádají pro děti třeba Mikulášskou nadílku.

Ostatně za společenský život městys získal Modrou stuhu v soutěži Vesnice Jihomoravského kraje roku 2013 v Programu obnova venkova a také Cenu naděje pro živý venkov v soutěži Vesnice roku 2012. „Vznikl dokonce jakýsi zastřešující spolek. Všechny organizace spadají pod občanské sdružení Křtinské
Oživlá minulost v Křtinách. Foto: archiv městyse Křtiny. Oživlá minulost v Křtinách. Foto: archiv městyse Křtiny.
spolky, aby měly právní subjektivitu a mohly žádat o dotace,“ připomíná starosta. Na kulturním životě se podílejí také okolní obce, pod polovinou akcí je podepsána Habrůvka. Střídá se také místo, kde se pořádají hody. Ze společných akcí z poslední doby lze zmínit koncert Elán revival.

Sousedící obce Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Březina mají k městysu historicky blízko, neboť býval dříve střediskovou obcí. Navíc Habrůvka a Křtiny byly jednou obcí, až po revoluci se oddělily a staly se tak samostatnými. „Obce i nadále společně řeší běžné záležitosti jako je vodovod či hřbitov. Zásobujeme je vodou z našeho vrtu a jedná se také o tom, že by k nám přešli na čistírnu odpadních vod. Obce, které u nás pohřbívají, se navíc na poslední rekonstrukci hřbitova finančně podílely. Vybíráme totiž deset korun za metr čtvereční, jedno hrobové místo na deset let přijde na tisíc korun. Můžeme tak počítat s šedesáti tisíci za rok. Taková částka by sama o sobě nestačila na větší opravy,“ uvádí František Novotný.

Křtiny jsou zapojeny do Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice a do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras. Posledně jmenovaný spolek má sídlo v Jedovnici, sdružuje dvacet šest obcí a působí v Místní akční skupině Moravský kras. Křtiny tak mohou z MAS Moravský kras získávat dotace. Podařilo se jim získat finanční prostředky například na zřízení posilovny, obnovu božích muk, kapličky, ale i na spolkové vybavení, pořízení lavice či pódia.

Křtiny protíná několik poutních tras. Svatojakubská vede z Polska přes naše území až do španělského Santiaga de Compostela, městysem procházejí poutníci velehradští a také ti, kteří se vydají po poutních cestách svatého Martina, spojujících evropské kostely tohoto svatého. Z kratších tras mohou návštěvníci využít i
krtiny_kostel.jpgSantiniho chrám v Křtinách. Foto: Radoslav Bernat.
Radostnou cestu, sestávající z osmi zastavení. Zásluhou bývalého děkana Tomáše Prnky byly v okolí udržovány křížky a pomníčky. Zajímavostí je i Barončino klekátko, které bylo upraveno ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův Les Křtiny, vlastníkem zdejších lesů. V zámeckém parku byla letos nově odhalena socha, která připomíná Cyrila a Metoděje. „V roce 1663 vydal brněnský mnich z kláštera premonstrátů, kteří vlastnili zdejší farnost, knihu o Křtinách Vallis baptismi. Tam poprvé zazněl názor, že ve zdejším údolí, které nazval Údolím křtu, Cyril s Metodějem křtili pohany. Od té doby se tato informace traduje,“ připomíná Petr Švenda, vedoucí týmu webové prezentace Křtin. Řada pověstí se vztahuje i k nedaleké Býčí skále, kde se našly pozůstatky z doby bronzové, 1 500 let před Kristem.

Městys by postupně měl získat i novou podobu ve své centrální části. „Navázali jsme spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje Mendelovy univerzity a studenti budou mít za úkol zpracovat svoji vizi úpravy středu městyse pro naši potřebu. Pokud získáme dotaci na zateplení obecního úřadu, chtěli bychom ho při té příležitosti navrátit do původní podoby, včetně architektonických prvků na fasádě, jako jsou římsy, či historického stylu oken. Původně to byl hotel a byl postaven v podobném duchu, jako je poblíž stojící bývalá obecní škola,“ upřesňuje starosta městyse. Připraven byl i rozsáhlý projekt na přístupové komunikace k národním kulturním památkám za osmnáct milionů korun, který řešil prostranství za úřadem, včetně rozšíření parkovacích míst pro osobní auta i autobusy, výsadby stromů a vzniku odpočinkové plochy pro návštěvníky se stoly a lavičkami. Revitalizován měl být i současný park. Městys měl již zažádáno o dotaci na tento projekt z Regionálního operačního programu Jihovýchod, ale řešilo se odvolání podané těsně před nabytím právní moci územního rozhodnutí a dotace nebyla přidělena.

A co dalšího Křtiny plánují? Modernizovány by mohly být učebny základní školy, a to počítačovou technikou a vybavením pro fyzikální a chemický kabinet. Také v tomto případě záleží ale na tom, zda se podaří získat finanční prostředky z příslušného dotačního titulu z Regionálního operačního programu.

Ivana Jungová

vytisknout  e-mailem