Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VIRTUOS vstoupil na scénu

Ing. Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje 

VIRTUOS vstoupil na scénu
Pod poetickým názvem se skrývá informační systém, který od dubna slouží veřejnosti. O projektu jsem hovořila s Václavem Koudelem, vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.
    
Co je cílem projektu?
Záměrem Plzeňského kraje bylo vytvoření nástroje, informačního systému portálového typu, který umožní jak elektronickou komunikaci občanů s veřejnou správou, tak i úřadů mezi sebou a dát ho k dispozici všem městům a obcím v Plzeňském kraji a následně v celé České republice.
  
Kde je projekt zatím rozšířen a které další kraje projevily zájem?
VIRTUOS je již k dispozici v Klatovech, dále v Nýrsku, Štěnovicích, Dlažově a na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Nyní se rozbíhá provoz v Rokycanech, Bělé nad Radbuzou, Hamrech, Dražni, Manětíně, Chodské Lhotě, Dešenicích, Blížejově a Stodě. Plzeňský kraj má dalších několik zájemců o VIRTUOS z měst a obcí, nejen z Plzeňského kraje. V systému jsou zaregistrovány zhruba dvě stovky občanů. Kraje projevili svůj zájem o projekt tím, že je to navrženo jako jeden ze společně řešených projektů krajů a Ministerstva vnitra.
 
Jak konkrétně projekt občanům usnadní komunikaci s úřadem?
Ing. Václav KoudeleIng. Václav Koudele
Především jim ušetří většinu návštěv v úřadu. Tam, kde to jde, mohou vyřídit příslušnou záležitost elektronicky s pomocí VIRTUOS, prostřednictvím internetu. Občan si ale může díky systému VIRTUOS také zarezervovat čas na přepážce, nebo přímo u konkrétního úředníka a vyhnout se tak čekání ve frontě. Uživatel systému VIRTUOS může mimo jiné průběžně sledovat, co se s jeho podáním v rámci správního řízení děje, nejen u těch elektronicky podaných, ale i u klasických „papírových“. Sleduje je podle čísla jednacího.
  
Je pro komunikaci využíván elektronický podpis?
Elektronický podpis jsme pojali jako možnou, ale ne nutnou podmínku pro elektronickou komunikaci. Samozřejmě, tam kde legislativa přímo vyžaduje podání podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem, je jeho využití pro žadatele povinné. Pro ostatní způsoby komunikace, případně pro podání v samosprávných agendách, stačí občanovi ověřené jméno a heslo do systému VIRTUOS.
  
Co vše musí občan udělat pro registraci?
Po vyplnění základních identifikačních údajů na webu VIRTUOS a zvolení uživatelského jména a hesla je účet občana pro přístup do systému připraven k aktivaci. Tu je nutné provést na některém městském, nebo obecním řadě, kde je VIRTUOS k dispozici. Mohu si vybrat kterýkoliv, ne pouze ten, ke kterému jsem příslušný svým bydlištěm. Pověřený úředník zkontroluje podle jednoho platného dokladu totožnost a ověří, zda jsou správně zadány údaje od občana. Poté vytiskne předvyplněnou smlouvu, a po jejím podpisu občanovi aktivuje jím přednastavený účet. S aktivovaným účtem je uživatel VIRTUOS oprávněn využívat všechny funkce systému.
  
Bude možné uskutečnit v systému i platby za poplatky spojené s provedením úředního úkonu?
Ano. Pokud vše dopadne podle našich plánů, bude v průběhu letošního podzimu možné platit správní poplatky elektronicky. V prvé etapě pomocí SMS, dále bychom rádi umožnili používat další platební nástroje, například PaySec od ČSOB, mPeníze od mBanky, případně do budoucna další platební systémy. Problémem těchto plateb je, že se často jedná o malé částky, a proto platba převodem z bankovního účtu může být pro občana nevýhodná. Díky výše popsaným možnostem plateb bude mít občan při podání možnost zvolit způsob platby správního poplatku, který mu nejvíce vyhovuje – například převod na účet, složenku, SMS. Vždy dostane pro své rozhodnutí informaci o tom, kolik ho který způsob platby bude stát.
  
Jaký efekt přináší zapojení do systému úřadům samotným?
Úřadům, kde nemají vnitřní agendový informační systém, ani portál pro elektronickou komunikaci s občany, nabízí komplexní řešení jejich potřeb a zákonných povinností. Samozřejmostí jsou funkce na splnění zákonných povinností měst a obcí, jako je elektronická podatelna, elektronická úřední deska, případně jednoduchý informační portál pro ty obce, které nemají ani vlastní internetové stránky. Navíc má VIRTUOS v sobě i elektronickou spisovou službu. Samozřejmě, dnes probíhá velmi malé procento komunikace občanů s úřady elektronicky, ale to se postupně určitě změní. Kolik vašich známých, kteří dnes mají účet v bance, používá nějaký druh homebankingu? Určitě většina. A kolik právnických osob dnes ještě odnáší do banky příkazy k úhradě na papíře? Je to jen otázka nabídky ze strany veřejné správy, která musí občanům a firmám nabídnout jednoduchý a bezpečný způsob elektronické komunikace. To „jednoduchý“ je nutné dvakrát podtrhnout, protože sebelepší úmysl, provázený složitou a komplikovanou administrativou, je už od počátku odsouzen k zániku.
 
Může si úřad v systému vytvářet vlastní formuláře?
Vedle předdefinované sady podání, formulářů a životních situací existuje i tato možnost. Pokud úřad má zájem na tom, aby občané mohli elektronicky zasílat například žádost o odvoz odpadu, je snadné zhotovit příslušný formulář.
 
Jak může obec VIRTUOS získat a jak se systémem propojí své stávající informační systémy?  
Stačí, když pošle e-mail na adresu objednavka@evirtuos.cz s textem „Chceme VIRTUOS“, nebo využije objednávkový formulář na adrese www.evirtuos.cz. Obdrží od nás návrh smlouvy a další pokyny, jak postupovat. Úřady ve větších městech a obcích, které mají buď spisovou službu, nebo jiný agendový systém, se na VIRTUOS mohou napojit prostřednictvím aplikačního rozhraní. Toto rozhraní se, doufám, stane i standardem, na jehož přípravě velmi intenzivně spolupracujeme s příslušnou sekcí Ministerstva vnitra.
  
S jakými dalšími systémy na centrální úrovni je VIRTUOS propojen?
Jedná se o systémy ePUSA, Czech POINT, UIR-ADR a Portál veřejné správy. Úředník, který již dnes pracuje se systémem Czech POINT a bude pracovat i se systémem VIRTUOS, se do obou systémů přihlásí stejným jménem a heslem. Veškeré adresy v systému VIRTUOS jsou ověřovány vůči UIR-ADR. Rovněž z něj čerpáme územní členění státu. Integrace je prostřednictvím webové služby, která provádí aktualizaci lokální repliky tohoto registru. Co se týká propojení s Portálem veřejné správy, veškerá podání, která zpracovává systém VIRTUOS, jsou posílána prostřednictvím DIS serveru na transakční část Portálu veřejné správy. To se děje automaticky a odesílatel podání o této věci ani neví. Na obcích však je, aby bylo do ePUSA u zaměstnance, který má mít právo pracovat s Czech POINT nebo například s VIRTUOS, bylo příslušné oprávnění doplněno.
  
A jakou výhodu přináší uvedená aktualizace údajů v ePUSA?
Z ePUSA se k datům automaticky dostanou například složky Integrovaného záchranného sboru a obec nemusí při každé změně nahlašovat na různé subjekty aktuální údaje. Doufáme, že propojení Czech POINT, ePUSA a VIRTUOS, které jsme v rámci řešení projektu VIRTUOS iniciovali a podíleli se na jeho realizaci, bude dotaženo do konce. Tedy do stavu, kdy úředník, který nebude v ePUSA, nebude moci pracovat s Czech POINT a s VIRTUOS, případně s dalšími informačními systémy veřejné správy. 
 

 
Využívání VIRTUOS mají obce z Plzeňského kraje na jeden rok zcela zdarma, po jeho uplynutí platí příspěvek na provoz, jehož výše závisí na počtu obyvatel obce. Například obec s 1000 obyvateli zaplatí za využívání VIRTUOS 5 000 korun ročně. Sami si můžete spočítat, kolik by vás VIRTUOS ročně stál. Stačí použít následující vzoreček:
  
Roční poplatek [Kč] = 500 + (3,5 + typ obce x 0,5) x počet obyvatel obce, kde dosadíte:
  • typ obce – symbol „3“ pro obce s rozšířenou působností, „2“ pro obec s pověřeným obecním úřadem, „1“ pro ostatní obce,
  • počet obyvatel obce – počet obyvatel obce podle ČSÚ k 1. lednu aktuálního roku v době podpisu smlouvy.
Přesto, že nejsou ještě dodavatelem systému stanoveny provozní příspěvky pro obce mimo Plzeňský kraj, budou pravděpodobně obdobné zde uvedenému.
 
Text: Ivana Jungová
Foto: archiv kraje

vytisknout  e-mailem