Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VIP

Název projektu:
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí

EU-AMIF_a_MVCR_logo.jpg

Registrační číslo projektu:
AMIF/21/01

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zdroj financování:
Národní program Azylového, migračního a integračního fondu
Výzva č. 21

Celkový rozpočet: 69 999 721,00 Kč

Termín zahájení: 1. 3. 2019

Termín ukončení: 31. 12. 2022

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zefektivnění procesu správního řízení o povolení, resp. prodloužení povolení k pobytu pro cizince ze třetích zemí, kteří pobývají, popř. hodlají dlouhodobě či trvale pobývat na území České republiky, zejména prostřednictvím vyšší informovanosti samotných cizinců.
Zavedení nových systemizovaných služebních míst interkulturních pracovníků přinese snížení administrativní zátěže a zvýšení standardu služeb poskytovaných na pracovištích pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).
Součástí projektu je rovněž vytvoření nového informačního portálu pro tyto cizince na funkční bázi již existující aplikace internetového objednávání pro cizince a rozšíření již dnes nabízených elektronických služeb o nové funkcionality za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování informací včetně zlepšení jejich distribuce. Věcná správa portálu bude zabezpečena interkulturními pracovníky a stávajícími zaměstnanci OAMP.
Působení interkulturních pracovníků a vyšší míra informovanosti povede k významnější samostatnosti a soběstačnosti těchto cizinců a usnadní jejich integraci na území České republiky.
 

Dílčí cíle projektu:

  1. Zefektivnění procesu správního řízení a snížení administrativní zátěže, snižování lhůt potřebných na odbavení klienta a zvyšování jeho komfortu

  2. Zavedení dalšího komunikačního kanálu mezi úřadem a cizinci prostřednictvím vytvoření nového informačního portálu pro cizince

  3. Zvýšení informovanosti cizinců ze třetích zemí, kteří pobývají, popř. hodlají dlouhodobě či trvale pobývat na území ČR za účelem usnadnění jejich integrace na území ČR

  4. Zmapování bezpečnostní situace v oblasti legální migrace a integrace cizinců v ČR a zmapování vývoje na trhu práce ve vztahu k zaměstnávání cizinců
     

​Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

  

23. 7. 2019

  

vytisknout  e-mailem