Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2022

 

29. prosince 2022
Částka č. 6/2022 (pdf, 587 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2022 č. 1051 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2023
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka

  

4. října 2022
Částka 5/2022 (pdf, 481 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-21727/2022 ze dne 26. září 2022, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019 a č. j. MSMT-38045/2020
 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-118182-25/VS-2022 ze dne 30. září 2022, kterou se mění směrnice Ministerstva vnitra č. j. VS-28/60/2-2006 k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka

  

6. září 2022
Částka 4/2022 (pdf, 483 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-1034/2022/1203-34 ze dne 6. září 2022, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2022 č. 680 o aktualizaci Ústředního plánu obrany státu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazu

  

12. července 2022
Částka 3/2022 (pdf, 560 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2022 č. 551 o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazů

  

10. května 2022
Částka 2/2022 (pdf, 1,1 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2022 č. 40 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2022
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 276 o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022 - 2027 a o změně Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazů

  

3. března 2022
Částka 1/2022 (pdf, 507 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2022 č. 113 o Akčním plánu ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022-2024
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2021
 • Sdělení Ministerstva vnitra k vyhlášce č. 504/2021 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2021 (ročník 19)

vytisknout  e-mailem