Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TA Quoc Anh

Č.j.: OAM-2684-11/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Poštovní schránka 21/OAM  170 34  Praha 7

Č.j.: OAM-2684-11/ZR-2020

Praha 19. 11. 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle 77 odst. 1 písm. h) zák. č. 326/1999 Sb., pana TA Quoc Anh, nar. 2. 10. 1987, státní příslušnost: Vietnam, bytem: Neznámo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j.: OAM-2684-10/ZR-2020 ze dne 19. 11. 2020 adresované výše jmenovanému panu TA Quoc Anh, nar. 2. 10. 1987, státní příslušnost: Vietnam, bytem: Neznámo,

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Krymská 47, Karlovy Vary, v úředních hodinách a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Zdenka Čepilová
odborný referent

Vyvěšeno dne: 20.11.2020

Sejmuto dne: 06.12.2020

vytisknout  e-mailem