Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STELIGA Malgorzata

Č.j.: OAM-19847-9/PP-2019 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-19847-9/PP-2019

České Budějovice 15.ledna 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, které provádí správní řízení ve věci žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území  podle ust. § 87a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) k účastnici řízení – paní STELIGA MAŁGORZATA, nar. 05.01.1967, st. příslušnost Polská republika, poslední známé místo hlášeného pobytu na území: Kollárova 14, Budějovické předměstí, Písek, 397 01; doručovací adresa:  Rokycanova 666, Písek, 397 01

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti č.j. OAM-19847-7/PP-2019, ze dne 26.11.2019, adresované výše jmenované.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť písemnost není možné adresátce doručit, protože oznámení o zásilce a ani zásilku nebylo možné vhodit do schránky s uvedením důvodu „Adresát je na uvedené adrese neznámý“ a jiné místo pobytu na území jmenované není správnímu orgánu známo.

Adresátka si může uvedenou písemnost vyzvednoutve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení v úřední dny:
Po a St      8.00 - 17.00 hod.
Út, Čt,Pá   pouze pro pozvané klienty

na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Na Výstavišti 377, Písek, 397 01.

Ing. Andrea Bicková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15. ledna 2020

Sejmuto dne: 31. ledna 2020

vytisknout  e-mailem