Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NOURENCO Gheorghe

Č.j.: OAM-44949-11/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj
P. O. Box 210, 701 00 Ostrava


Č.j.: OAM-44949-11/ZM-2018                                                                                                                                                                                                                             Ostrava 13. 03. 2019
            Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty pana NOURENCO Gheorghe, nar. 31. 07. 1992, státní příslušnost Moldavská republika, bytem Carbuna Ialoveni, Moldavská republika (dále jen „účastník řízení“)


oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:


Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-44949-8/ZM-2018 ze dne 20. 12. 2018, adresovaná výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Zastupitelskému úřadu v Kišiněvě se nepodařilo výše uvedenou písemnost žadateli doručit.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Výstavní 55, Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 16.00 a Út a Čt 8.00 – 13.00 a to ve lhůtě do 20 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Vladěna Klukavá
ministerský radaVyvěšeno dne: 14. 03. 2019
Svěšeno dne: 30. 03. 2019

vytisknout  e-mailem