Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HOANG Van Bien

Č.j.: OAM-271115-9/MC-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Č.j.: OAM-271115-9/MC-2019
                                                                                                                              Ostrava 15.1.2019                                                                                                                                   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle ust. § 98a odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., pan HOANG Van Bien nar. 15.4.1969, státní příslušnost: Vietnamská soc. republika, bytem: Horní č. 1110/54, HD Hlubina, Ostrava - Hrabůvka

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení  č.j. OAM-27115-8/MC-2019 ze dne 9.1.2020

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručenku vrátila s vyznačením, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž je osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


                                                                                                     Bronislava Gráczová
                                                                                                  odborný referent OAMP Ostrava


Vyvěšeno dne: 16.1.2020
Sejmuto dne:     1.2.2020

vytisknout  e-mailem