Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - EROMONSELE Anthonia

Č.j.: OAM-1710-52/PP-2011 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. Box 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-1710-52/PP-2011                                                                Praha 8. 11. 2018 
   Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“) v řízení o žádosti o  povolení k přechodnému pobytu dle ust. § 87b zák. č. 326/1999 Sb., paní: EROMONSELE Anthonia, nar. 20. 6. 1985, státní příslušnost: Nigerijská federativní republika, na území ČR bytem: Rostovská 23/16, 101 00 Praha 10

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: č.j. OAM-1710-50/PP-2011 ze dne 24. 10. 2018  adresované panu LACKO Marek, nar. 12.1.1984, st. příslušnost Česká republika.  

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Mgr. Ivana Šmajsová
ministerský rada


Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 9. 11. 2018
Svěšeno dne: 25.11.2018

vytisknout  e-mailem