Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DEKKHANOV Eduard

Č.j.: OAM-3316-6/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Jiráskova 5338, 430 01 Chomutov

Č.j.: OAM-3316-6/ZR-2019

Chomutov 13. ledna 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci správního řízení zahájeného z moci úřední o zrušení povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR podle ustanovení § 46e odst. 1, zák. č. 326/1999 Sb., s panem DEKKHANOV Eduard nar. 13. 10. 1970 st. příslušnost Ukrajina, bytem neznámo, přihlášen k pobytu na adrese Na Podlesí 1639, 432 01 Kadaň rozhodlo takto:

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o ustanovení opatrovníka Č.j.: OAM-3316-5/ZR-2019 ze dne 13. 1. 2020 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Jiráskova 5338, 430 01 Chomutov, v úředních hodinách Po a St od 8.00 – 15.00 hod. a v Út a Čt od 8.00 – 14.00 hod. pouze pro objednané klienty, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Monika Jůzková, DiS.
rada

Vyvěšeno dne: 15.01.2020

Sejmuto dne: 30.01.2020

vytisknout  e-mailem