Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - CONVERY Eric William

Č.j.: OAM-3331-7/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-3331-7/ZR-2019                                                                                                                                 Praha 16. 01. 2020
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci v řízení o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. 46 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 1 písm. b) č. 326/1999 Sb., jehož držitelem je pan CONVERY Eric William, nar. 22. 08. 1990, st. příslušnost Spojené státy americké, bytem v ČR: Plaská 617/4, 150 00 Praha 5 – Malá Strana (dále jen jako „cizinec“);

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-3331-5/ZR-2019, ze dne 16. 01. 2020

Příloha 1/3: I.Oznámení o zahájení správního řízení, II. Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-3331-2/ZR-2019, ze dne 24. 11. 2019,

Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, č.j. OAM-3031-6/ZR-2019, ze dne 16. 01. 2020 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
                                   


Mgr. Jana Fraňková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16. 01. 2020
Svěšeno dne:  01. 02. 2020

vytisknout  e-mailem