Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BILIĆ Drago

Č.j.: OAM-225-22/ZR-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Moravskoslezský kraj
P.O.Box 210, 710 00  Ostrava 1

Č.j.: OAM-225-22/ZR-2021

Ostrava 23. února 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“) ve věci zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, jehož držitelem je pan BILIĆ Drago, nar. 29. 2. 1960, státní příslušnost Chorvatská republika, bytem: neznámo, (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí č.j. OAM-225-19/ZR-2021, ze dne 18. 2. 2021.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Beskydská 2061, 738 01  Frýdek-Místek, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Miroslava Dzubová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 23. 2. 2021

Svěšeno dne: 11. 3. 2021

vytisknout  e-mailem