Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné konzultace ke strategii jednotného digitálního trhu v Evropě

Evropská komise zahájila veřejná připomínková řízení k několika oblastem souvisejícím s Evropskou strategií pro jednotný digitální trh. 

Do veřejných konzultací se mohou zapojit občané, firmy a organizace z veřejného i soukromého sektoru. Zde naleznete podrobné informace ke stávajícím i připravovaným  veřejným konzultacím k jednotlivým aspektům jednotného digitálního trhu (.pdf 373 kB). Názory a připomínky odborné veřejnosti jsou vítány.
 
Jedná se především o:
 
 1. Veřejnou konzultaci k přezkumu regulatorního rámce pro elektronické komunikační sítě a služby. Záměrem EK je shromáždit podklady pro vyhodnocení a posouzení stávajících pravidel za účelem případných aktualizací s ohledem na vývoj trhu a technologií. Možnost zúčastnit se veřejné konzultace trvá do 7. prosince 2015.
  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
 2. Veřejnou konzultaci k nárokům na rychlost a kvalitu internetu po roce 2020. Snahou EK je posbírat názory všech zainteresovaných subjektů k požadavkům a potřebám ohledně rychlosti a kvality internetu tak, aby prostřednictvím internetu mohli všichni uživatelé využívat možnosti digitální ekonomiky a informační společnosti. Možnost zúčastnit se veřejné konzultace trvá do 7. prosince 2015.      
  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020
 3. Veřejnou konzultaci k on-line platformám, zprostředkovatelům, datům velkého objemu a cloud computingu. Ve sdělení o strategii jednotného digitálního trhu ze dne 6. května 2015 se Komise zavázala posoudit roli různých platforem (např. vyhledávače, sociální média, platformy pro elektronické obchodování, obchody s aplikacemi, internetové stránky porovnávající ceny). Veřejná konzultace má přispět k lepšímu pochopení sociální a ekonomické role platforem, trendů na trhu, dynamice rozvoje platforem apod. Možnost zúčastnit se veřejné konzultace trvá cca do 20. prosince 2015.      
  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud
 4. Veřejnou konzultaci k problematice bezdůvodnému blokování na základě zeměpisné polohy a dalším geografickým omezením při nakupování a přístupu k informacím v rámci EU. EK ohlásila tuto iniciativu ve strategii k jednotnému digitálnímu trhu. Záměrem je ukončení bezdůvodného blokování prostřednictvím legislativních návrhů v rámci směrnice o službách nebo v rámci úpravy elektronického obchodování. Možnost zúčastnit se veřejné konzultace trvá cca do 20. prosince 2015.      
  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-geo-blocking-and-other-geographically-based-restrictions-when-shopping-and
 5. Veřejnou konzultaci k ICT standardům pro jednotný digitální trh. EK si klade za cíl shromáždit názory na priority pro standardy a normy v oblasti ICT. Možnost zúčastnit se veřejné konzultace trvá do 16. prosince 2015.
  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-standards-help-achieve-digital-single-market


odbor eGovernmentu 25. 9. 2015

vytisknout  e-mailem