Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejnáí správa č. 21 / 2010

Vyšlo 21. 10. 2010 

Nové číslo časopisu (vyšlo 21. 10. 2010) )Veřejná správa mimo jiné přináší:

 • Veřejná správa 21/2010Veřejná správa 21/2010
  Rozhovor
  s Ing. Josefem Táborským, prvním náměstkem Královéhradeckého kraje
  Prostředky kraje na všechno nestačí
  Ludmila Křížová
  Rozpočet Královéhradeckého kraje je více než devět miliard, z toho jde do oblasti investic a provozu meziročně okolo tří miliard, do oblasti dopravy pak jedna miliarda. Tyto prostředky jsou určeny jak na dopravní obslužnost, tak na údržbu a opravy komunikací II. a III. třídy. V současnosti mají prioritu komunikace II. třídy.
   
 • Konzultace
  Soudní přezkum obecních voleb
  Mgr. Jan Břeň
  Pro zajištění regulérního průběhu voleb do zastupitelstev obcí poskytuje právní řád prostředky, kterými se lze bránit proti případným nesprávnostem v jednotlivých stádiích volebního procesu. Jednotlivé případy na úseku obecních voleb, u kterých se lze domáhat ochrany u soudu, stanoví zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
   
 • Evropská unie
  Volný pohyb pracovníků má stále mnoho překážek
  Ing Jiří Zukal
  Každý občan Evropské unie má v zásadě právo pracovat a žít v jiném členském státě, aniž by byl diskriminován na základě státní příslušnosti. Rok 2006 byl sice vyhlášen Evropským rokem mobility pracovníků, překážky, bránící jejich volnému pohybu, ovšem přetrvávají. V jednotlivých členských zemích tak žije téměř dvakrát více cizinců ze států mimo Unii než občanů, kteří přišli z jiných zemí sedmadvacítky.
   
 • Podpora biologické rozmanitosti
  Webový portál Evropského informačního systému pro biologickou rozmanitost (Biodiversity Information System for Europe – BISE, www.biodiversity.europa.eu) usnadňuje přístup k existujícím informacím k tématu a existující data prezentuje v daleko rozsáhlejším měřítku než doposud.
   
 • Cesta k superrychlému připojení
  Rychlý a superrychlý širokopásmový přístup by mohl mít na životy lidí stejný revoluční dopad, jako měla před více než sto lety železnice. Vysokorychlostní připojení usnadňuje práci doma a na cestách. Umožňuje zavádění nových interaktivních online služeb v různých oblastech, včetně vzdělávání a zdravotnictví (jako je dálková diagnostika).
   
 • Komise navrhuje opatření ke zlepšení železničních služeb
  Evropská komise přijala v září návrh, který má za cíl zlepšení železničních služeb pro uživatele osobní i nákladní dopravy. Toho by mělo být dosaženo intenzivnější hospodářskou soutěží na železničním trhu, většími pravomocemi národních regulačních úřadů a lepším rámcem pro investování v železniční dopravě.
   
 • Dobrá praxe
  PPP projekty a jejich možný přínos
  Mgr. Jan Strelička
  Plzeň řeší problémy s parkováním v centru. Zároveň se potýká s přirozeným nedostatkem investičních prostředků pro výstavbu nových parkovacích objektů. Po analýze alternativ řešení našlo město východisko – PPP projekt. Model spolupráce veřejného a soukromého sektoru při výstavbě a provozu samostatného parkovacího domu je prvním projektem svého druhu v České republice.
   
 • Projekty
  Liberec: Severočeská metropole se vrací ke své minulosti
  Unikátní projekt, jehož cílem je hledat nejvýznamnější milníky, osobnosti a budovy liberecké historie, spustilo letos v květnu statutární město Liberec. Záměrem projektu je vytvořit s pomocí obyvatel města Zahradu libereckých vzpomínek – veřejně přístupný park v centru města, který bude sloužit k odpočinku a rozjímání. Bude zde možné nalézt libereckou historii a zároveň se zamyslet nad tím, jaká vlastně byla a co znamená pro současnost či budoucnost města.
   
 • Heraldika
  BEDIHOŠŤ (Olomoucký kraj)
   
 • Příloha
  Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011; Nejstarší celozemské soupisy obyvatelstva a identifikace osob

Foto na titulu Radoslav Bernat
 

vytisknout  e-mailem