Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná zakázka: „Registr práv a povinností“

Zadavatel: MVČR, Sekce veřejné správy  

Odbor veřejné správy Ministerstva vnitra ČR oznamuje výsledek zadávacího řízení "Registr práv a povinností."

Veřejná zakázka byla zadána společnosti Asseco Central Europe, a. s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, IČ: 27074358, zastoupené RNDr. Jozefem Kleinem, předsedou představenstva a Ing. Radkem Levíčkem, členem představenstva.

Vysoutěžená cena: 501 599 280,- Kč vč. DPH 

Předmět zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vytvoření a ověření základního registru práv a povinností (dále též jen „RPP“), naplnění relevantními daty, verifikace dat, pilotní provoz podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a nasazení RPP do ostrého provozu, včetně změnového řízení.

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován v Příloze 1b této zadávací dokumentace formou globální architektury registru práv a povinností. Příloha 1a je globální architekturou systému základních registrů. Nabídka přístupu uchazeče k předmětu plnění musí být plně v souladu s Přílohou 1a, nicméně Příloha 1a sama není předmětem plnění této veřejné zakázky. V rámci plnění je požadována realizace plnění v rozsahu definovaném v Příloze 1b této zadávací dokumentace, zejména:

  1. Dodávka HW a základního SW, návrh a dodávka aplikačního programového vybavení (dále jen „APV“) RPP v souladu s Přílohou 1b včetně dodávky HW a SW pro testovací, školící a produkční prostředí;
  2. Vytvoření samostatných agendových informačních systémů realizovaných v rámci projektu, zpracování bezpečnostní a provozní dokumentace, školící příručky;
  3. Integrace APV RPP do systému základních registrů včetně společného testování registrů v jednotném prostředí;
  4. Nasazení RPP do pilotního provozu;
  5. Naplnění RPP referenčními údaji. Zadavatelem požadovaná referenčnost dat musí být minimálně na úrovni 95%;
  6. Školení a podpora správy RPP v období pilotního provozu;
  7. Podpora souvisejících orgánů veřejné moci – editorů registru práv a povinností;
  8. Nasazení RPP do ostrého provozu

Na základě rozhodnutí zadavatele byla změněna zadávací dokumentace a lhůta pro podávání nabídek uchazečů prodloužena do 15. prosince 2009 do 10.00.

Další podrobnosti jsou v příloze


Sekce veřejné správy, 16. 8. 2011

vytisknout  e-mailem