Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YASSEIN Ahmed Elsayed Moustafa

Č.j.: OAM-05839-17/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha II
CIGÁNKOVA 1861/2, 148 00 PRAHA

Č.j.: OAM-05839-17/ZM-2019

PRAHA 20.listopad 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty pana(í) YASSEINAHMED ELSAYED MOUSTAFA, nar. 18.12.1984, státní příslušnost Egypt, bytem PRAHA 10-VRŠOVICE, CHARKOVSKÁ 395/14 (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k osobní účasti na úkonu v řízení o žádosti o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, č.j. OAM-05839-16/ZM-2019 ze dne 05.11.2020 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na shora uvedené adrese neznámý. Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníku(ci) řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku(ci) písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník(ce) osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese CIGÁNKOVA 1861/2, 148 00 PRAHA, a to i v době nouzového stavu v jeho úředních hodinách Po, St 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Iva Dittrich
rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 23.11.2020

Svěšeno dne: 09.12.2020

vytisknout  e-mailem