Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YAREMKO Svitlana

Č. j. OAM-12815-15/PP-2023 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj
 Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-12815-15/PP-2023                                                            České Budějovice, 20. listopadu 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení                   § 165 písm. j) a r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU podle § 87b odst. 1 zák.č. 326/1999 Sb., kterou podala paní YAREMKO Svitlana, nar. 18.02.1984, st. přísl. Ukrajina,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, č.j. OAM-12815-13/PP-2023 ze dne 16. října 2023, adresovaná osobě žadatelky

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť ji Česká pošta s.p. nebyla schopna doručit na adresu hlášeného pobytu žadatelky, přičemž jinou adresu žadatelka neuvedla.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 04 České Budějovice, v úředních hodinách                   (pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský rada


Vyvěšeno dne: 20.11.20123
Svěšeno dne: 06.12.2023

vytisknout  e-mailem