Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YANYUK Bohdan

Č.j.: OAM-240-7/ST-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
Nad Štolou 936/7, 170 00 Praha 7

Č.j.: OAM-240-7/ST-2020

Praha, 30.6.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území dle ust. § 33 odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb. p. Bohdan YANYUK, nar. 24. 10. 1973, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Dělnická 217/3, 170 00 Praha 7

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území č.j. OAM-240-6/ST-2020 ze dne 10. 06. 2020 adresované výše jmenovanému účastníku řízení

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Nad Štolou 3, Praha 7 – Letná v úředních hodinách v Po – Čt 8:00 – 12:00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Barbora Čejková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 01. 07. 2020

Sejmuto dne: 16. 07. 2020

vytisknout  e-mailem