Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VYLICIL Marie

Č.j.: OAM-633-13/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj
Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN

Č.j.: OAM-633-13/ZR-2020

Zlín 14.01.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci  zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu, jehož držitelem je paní Vylicil Marie, nar. 10.07.1952, státní příslušnost Spojené státy, poslední známá adresa na území: Krátká 709, Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou,  757 01 (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu č.j. OAM-633-12/ZR-2020 ze dne 11.01.2021.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť cizinec je osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Martina Strnadová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 14.01.2021

Svěšeno dne: 30.01.2021

vytisknout  e-mailem