Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VU Van Thuc

Č.j.: OAM-271089-5/MC-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Č.j.: OAM-271089-5/MC-2019

Ostrava 4.11.2019
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle ust. § 98a odst. 1 písm d) zák.č. 326/1999 Sb. pan VU Van Thuc, nar. 30.10.1971, státní příslušnost: Vietnamská soc.republika, bytem: Ostrava – Hrabůvka, Horní č. 1110/54 – Hotelový Dům Hlubina

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:


Vyrozumění o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust. § 98a, zák. č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců., čj.: OAM-271089/-3/MC-2019 ze dne 3.10.2019

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť dle výsledku provedené pobytové kontroly se adresát nezdržuje v místě bydliště a jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

                                                                                                     Bronislava Gráczová
                                                                                                  odborný referent OAMP Ostrava

Vyvěšeno dne: 6.11.2019
Sejmuto dne:  22.11.2019

vytisknout  e-mailem