Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VOITISEKH Illia

Č. j.: OAM-42965-10/ZM-2021 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I.
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

Č. j.: OAM-42965-10/ZM-2021

Praha 20. 07. 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o oznámení změny zaměstnavatele, kterou podal pan VOITISEKH Illia, nar. 16. 10. 1979, st. přísl. Ukrajina, bytem: Dražice 68, 294 71 Benátky nad Jizerou (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení, č.j. OAM-42965-9/ZM-2021, ze dne 30. 06. 2021, adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese nemá schránku.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku řízení doručovat. Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt  8.00 – 15.00 hod., a to v době 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Klient si může poslední pořadové číslo vyzvednout max. 60 minut před koncem úředních hodin. Výdej pořadových lístků může být ukončen i dříve v závislosti na počtu příchozích klientů, pokud bude naplněna odbavovací kapacita pracoviště.

Mgr. Adéla Genserová
ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 20. 07. 2021.

Svěšeno dne: 05. 08. 2021

vytisknout  e-mailem