Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VARAVA Yuliya

Č. j. MV-38511-6/SO-2019 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-38511-6/SO-2019

Praha 14. května 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o odvolání paní VARAVA Yuliya, narozené 18. 6. 1973, státní příslušnice Ukrajiny, podaném proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, kterým byla zamítnuta její žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)

možnost převzít následující písemnost:

rozhodnutí Komise č. j. MV-38511-5/SO-2019ze dne 26. 4. 2019 ve věci žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., neboť Česká pošta, s. p., písemnost doručovanou na adresu hlášeného pobytu jmenované vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, každý pracovní den v úředních hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  15. 5. 2019

Svěšeno dne:  31. 5. 2019

Mgr. Zuzana Dvořáková
předsedkyně senátu Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

vytisknout  e-mailem