Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Turok Ivan

Č.j.: OAM-11816-29/ZM-2016 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-11816-29/ZM-2016
Brno, 12.února 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14.8.2017, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č. 326/1999 Sb., pana Turok Ivan, nar. 28.1.1997, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Nám. Kpt. Otmara Chlupa 3259/11, 669 02 Znojmo (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o pokračování v řízení, Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-11816-27,28/ZM-2016, ze dne 31.1.2019, adresované výše jmenovanému účastníkovi řízení panu Turok Ivan, nar. 28.1.1997, státní příslušnost: Ukrajina, bytem: Nám. Kpt. Otmara Chlupa 3259/11, 669 02 Znojmo.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Do země původu účastníka řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků a jiná adresa, než na kterou správní orgán písemnost doručoval, není nikde uvedena. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani možnost zjistit místo pobytu účastníka řízení od něj samotného nebylo možné. Dle správního orgánu tak je účastník osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v jeho  úředních hodinách v  Po a St 8.00 – 17.00,  Út a Čt 8.00 – 15.00,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
                                  


Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového  správního řízení
Jihomoravského kraje
 

Vyvěšeno dne: 14.2.2019
Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem