Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TOMAN Tibor

Č.j.: OAM-2672-14/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Poštovní schránka 21/OAM  170 34  Praha 7

Č.j.: OAM-2672-14/ZR-2019

Praha 15. 1. 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení přechodného pobytu podle § 87d odst. 2 písm. c) zák. č. 326/1999 Sb., pana TOMAN Tibor, nar. 31. 10. 1979, státní příslušnost: Slovensko, bytem: Neznámo,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j.: OAM-2672-13/ZR-2019 ze dne 15. 1. 2020 adresované výše jmenovanému panu TOMAN Tibor, nar. 31. 10. 1979, státní příslušnost: Slovensko, bytem: Neznámo,

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pod Vrškem 5360, Zlín, v úředních hodinách (ve všední dny kromě pátku v Po a St od 8.00 – 17.00, Út a Čt 8:00-12.00 hod), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. V. Cvetler
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16.01.2020

Sejmuto dne: 01.02.2020

vytisknout  e-mailem