Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TITKOVA Vladyslava

Č.j.: OAM-63429-20/ZM-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
oddělení pro pracovní migraci
P. O. Box 15, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-63429-20/ZM-2019

Ostrava 23. 2. 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty paní TITKOVA Vladyslava, nar. 11. 10. 2000, státní příslušnost Ukrajina, adresa v zemi původu Myru č. 43/38, Synelnykove, Dněpropetrovská obl. , 52501, Ukrajina (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu podle ust. § 46, odst. 6 písm. a) zákona č. 326/1999  Sb., ve spojení s § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., č.j. OAM-63429-15/ZM-2019 ze dne 19. 10. 2020, adresovanou výše jmenované.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Zastupitelskému úřadu ve Lvově se nepodařilo výše uvedenou písemnost žadatelce doručit.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, v úředních hodinách v Po a St 7.30 – 17.00, Út a Čt 7.30 – 16.00 a Pá 7.30 – 14.45 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Miluše Burjetková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 23. 2. 2021

Svěšeno dne: 11. 3. 2021

vytisknout  e-mailem