Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TITKOV Andrii

Č. j. OAM-7394-8/ST-2023 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
 Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-7394-8/ST-2023                                                                České Budějovice, 20. listopadu 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení                   § 165 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobého víza) za účelem strpění pobytu na území ČR z důvodu uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) zák.č. 326/1999 Sb., kterou podal pan TITKOV Andrii, nar. 21.02.2007, st. přísl. Ukrajina, bytem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území,                 č.j. OAM-7394-6/ST-2023 ze dne 24. října 2023, adresovaná osobě žadatele

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť ji Česká pošta s.p. nebyla schopna doručit na adresu hlášeného pobytu žadatele, přičemž jinou adresu svého pobytu žadatel v průběhu řízení neuvedl.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, v úředních hodinách                   (pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský rada


Vyvěšeno dne: 20.11.2023
Svěšeno dne: 06.12.2023

vytisknout  e-mailem