Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - STEHNITSKA Iryna

Č. j. MV-34811-6/SO-2017 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Poštovní schránka 155/SO

Č. j. MV-34811-6/SO-2017

Praha 14. května 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o odvolání paní STEHNITSKA Iryna, nar. 29. 1. 1991, st. příslušnost Ukrajina, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, č. j. OAM-10283-14/ZM-2016, kterým byla zamítnuta žádost o vydání zaměstnanecké karty,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

rozhodnutí Komise č. j. MV-34811-5/SO-2017 ze dne 6. 9. 2018 ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Písemnost je doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná je osobou neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese Kupeckého 843/6, 149 00 Praha 4 (vchod naproti Modré škole), v úředních hodinách v Po až Pá 8.00 – 15.00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  14. 5. 2019

Sejmuto dne:  30. 5. 2019

Mgr. Lukáš Horňák
předseda VII. senátu Komise pro rozhodování
ve věcech pobytu cizinců

vytisknout  e-mailem