Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SMEHA Yevhenii

Č.j.: OAM-36915-16/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
oddělení pro pracovní migraci
P. O. Box 15, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-36915-16/ZM-2020

Ostrava 23. 2. 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty pana  SMEHA Yevhenii, nar. 6. 12. 1993, státní příslušnost Ukrajina, adresa v zemi původu Osvipianska č. 5/101, Poltava, Poltavská obl., 36021, Ukrajina (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-36915-9/ZM-2020 ze dne 27. 10. 2020, adresovanou výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Zastupitelskému úřadu ve Lvově se nepodařilo výše uvedenou písemnost žadateli doručit.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, v úředních hodinách v Po a St 7.30 – 17.00, Út a Čt 7.30 – 16.00 a Pá 7.30 – 14.45 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Miluše Burjetková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 23. 2. 2021

Svěšeno dne: 11. 3. 2021

vytisknout  e-mailem