Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SLESAREVA Alexandra

Č.j.: OAM-1262-12/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.BOX. 121, 143 00  Praha 4

Č.j.: OAM-1262-12/ZR-2020

Praha 16.09.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, jehož držitelkou je paní SLESAREVA Alexandra, nar. 28.01.1985, státní příslušnost: Ruská federace, na území ČR adresou: neznámo (dále jen „cizinka“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Ustanovení opatrovníka č.j. OAM-1262-10/ZR-2020 ze dne 16.09.2020, Výzva o možnosti vyjádřit se k podkladům OAM-1262-11/ZR-2020 ze dne 16.09.2020 adresované výše jmenované cizince.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost doručovanou v tomto řízení vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizince doručovat. Sama cizinka správní orgán v mezičase nekontaktovala, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizinky nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinka osobou neznámého pobytu.

Cizinka si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Michaela Hůrková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16.09.2020

Svěšeno dne: 02.10.2020

vytisknout  e-mailem