Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SINGH Rahul Kumar

Č. j. MV-45844-5/SO-2018 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Poštovní schránka 155/SO
_______________________________________________________________________

Č. j. MV-45844-5/SO-2018

Praha 9. 5. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v řízení o odvolání pana SINGH Rahul Kumar, narozeného 5. 9. 1988, státního příslušníka Indické republiky, na území České republiky hlášeného k pobytu na adrese Kolbenova 803/28, 190 00 Praha 9 - Vysočany, proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-14420-10/ZM-2017 ze dne 8. 12. 2017 o zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu ve formě zaměstnanecké karty dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí Komise č. j. MV-45844-3/SO-2018 ze dne 25. 3. 2019, kterým bylo podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-14420-10/ZM-2017 ze dne 8. 12. 2017.

Komise přistoupila k uvedenému postupu z důvodu marného doručení rozhodnutí Komise č. j. MV-45844-3/SO-2018 ze dne 25. 3. 2019 na adresu hlášeného pobytu cizince na území České republiky.

Uvedenou písemnost lze vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, v úředních hodinách v Po až Pá 9.00 – 14.00, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  10. 5. 2019

Sejmuto dne:  27. 5. 2019

Mgr. Ondřej Moudrý
předseda V. senátu Komise

vytisknout  e-mailem