Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SHEVCHUK Yurii

Č. j.: OAM-13767-21/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P. O. BOX 15, 701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-13767-21/ZM-2020

Ostrava  23.02.2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 326/1999 Sb.), v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizinci dle ustanovení § 42g zákona č. 326/1999 Sb., kterou podal pan SHEVCHUK  Yurii,  nar. 24.08.1992, státní příslušnost Ukrajina, bez pobytu na území České republiky, poslední bydliště v cizině Khutir Pil 8, s. Tynne, PSČ 345 44, Ukrajina (dále jen cizinec),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, Č.j.:OAM-13767-17/ZM-2020, ze dne 24.11.2020, adresovanou výše jmenovanému cizinci prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Lvově (dále jen velvyslanectví).

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť se do dnešního dne nepodařilo prostřednictvím velvyslanectví tuto písemnost žadateli doručit. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, nebylo tedy rovněž od něj možné zjistit místo jeho současného pobytu.

Účastník řízení (adresát) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, v jeho úředních hodinách, tedy Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ing. Karin Multanová
referent státní správy

Vyvěšeno dne: 23.02.2021 (9:16)

Sejmuto dne: 11.03.2021

K vyzvednutí do: 31.03.2021

Termín na odvolání do: 14.04.2021

vytisknout  e-mailem