Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SENDREI Dalibor

Č.j.: OAM-1902-6/PP-2019 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č.j.: OAM-1902-6/PP-2019
Karlovy Vary 15.3.2019

Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako orgán příslušný podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci řízení o potvrzení o přechodném pobytu občana EU dle ust. § 87a odst. 1, zákona č. 326/1999 Sb., cizinci SENDREI Dalibor, roč.1970, st. příslušnost Slovenská republika,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení, č.j.: OAM-1902-5/PP-2019 ze dne 26.2.2019

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary , v úředních hodinách v Po, St 8.00 – 17.00 a Út, Čt 8.00 – 12.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jana Puškelová
referent bezpečnosti státu


Vyvěšeno dne:  15.03.2019
Sejmuto dne: 31.03.2019

vytisknout  e-mailem