Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SENBETA Tesfaye Belay

Č.j.: OAM-1916-8/ZR-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P. O. BOX 121, 143 00 Praha 4

Č.j.: OAM-1916-8/ZR-2020

Praha 16.09.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zrušení platnosti zrušení povolení k dlouhodobému pobytu, jehož držitelem je pan SENBETA Tesfaye Belay, nar. 23.10.1985, státní příslušnost Etiopská federativní demokratická republika, bytem Kamýcká 933, 165 00 Praha 6 - Suchdol (dále jen „cizinec“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Uvědomění č.j. OAM-1916-7/ZR-2020 ze dne 16.09.2020 adresovaná výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá schránku. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měla dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec správní orgán v  mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Jiří Obšusta
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno dne: 16.09.2020

Svěšeno dne: 02.10.2020

vytisknout  e-mailem