Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SEITKAZIN Ramazan

Č.j.: OAM-2987-8/DP-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Tuřanka 1554/115B, 627 00 Brno

Č.j.: OAM-2987-8/DP-2020

Brno 22.února 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30.07.2019, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu na území, kterou podal dne27.08.2020 pan SEITKAZIN Ramazan, nar.02.11.1998, st. příslušnost: Republika Kazachstán, bytem: Třída Generála Píky 2005/, 613 00 Brno

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti Č.j. OAM-29807-7/DP-2020 ze dne 02.02.2021 adresované výše jmenovanému účastníku  řízení

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť není v současnosti znám pobyt jmenovaného a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát  si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Tuřanka 1554/115B, 627 00, Brno, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj

Vyvěšeno dne: 24.02.2021

Sejmuto dne: 12.03.2021

vytisknout  e-mailem