Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SAFAROVA Narmin

Č. j.: OAM-40871-7/DP-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Praha VI.
P.O.Box 121, 143 00 Praha 4

Č. j.: OAM-40871-7/DP-2020

Praha, 14. 01. 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), v řízení o vydání povolení k dlouhodobého pobytu, kterou dne 29. 09. 2020 podala paní SAFAROVA Narmin, nar. 02. 02. 2000, st. příslušnost Ázerbájdžánská republika, bytem Na Větrníku 1932/18, 162 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen „účastnice řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení, č. j. OAM-40871-6/DP-2020, ze dne 18. 12. 2020, adresované výše jmenované účastnici řízení.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že na uvedené adrese je účastnice řízení neznámá.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedené účastnici řízení doručovat. Do země původu účastnici řízení správní orgán nedoručoval, neboť tato cizinka žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastnici písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod., Pá 8.00 – 12.00 hod., a to v době 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Ivan Hájek
referent bezpečnosti státu

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 14. 01. 2021.

Svěšeno dne: 30. 01. 2021

vytisknout  e-mailem