Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PAUDEL Suman Chudali

Č.j.: OAM-1021-19/ZM-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ostrava, P.O.BOX 88, 701 00 Ostrava 1

Č.j.: OAM-1021-19/ZM-2018

Ostrava 01. 07. 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), ve správním řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (zaměstnanecké karty) podle ustanovení § 42g odst. 2 zákona o pobytu cizinců, kterou podal pan PAUDEL Suman Chudali, nar. 02.04.1981, státní příslušnost Nepálská federativní demokratická republika, cestovní doklad č. 10088138 (dále jen žadatel), rozhodlo takto:

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti, č.j. OAM-1021-16/ZM-2018, ze dne 26. 11. 2018, adresované výše jmenovanému.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť písemnost se nepodařilo účastníku řízení doručit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v zemi původu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 8:00 do 14:30 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Veronika Rusňáková
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 01.07.2020

Sejmuto dne: 17.07.2020

vytisknout  e-mailem