Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PANERU Joays (PANERU Dev Raj)

Č.j.: OAM-4216-7/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Č.j.: OAM-4216-7/DP-2019

Brno 12.dubna 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 44a zák.č. 326/1999 Sb., kterou podal dne 26.02.2019 prostřednictvím svého zákonného zástupce pana PANERU Dev Raj, nezletilý PANERU Joyas, nar. 23.09.2013, státní příslušnost : Nepálská federativní demokratická republika, bytem : Bolzanova 666/19, 618 00 Brno

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Výzva k odstranění vad žádosti Č.j. OAM-4216-6/DP-2019 ze dne 26.03.2019 adresované výše jmenovanému účastníku  řízení

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť není v současnosti znám pobyt jmenovaného a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 65, Brno, v úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 14.00, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav  Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového správního řízení
Jihomoravský kraj

Zpracoval: Radoslav Sapák

Vyvěšeno dne: 16.04.2019

Sejmuto dne: 02.05.2019

vytisknout  e-mailem