Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PALUSHAJ Ndue

Č. j.: OAM-23249-32/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení dlouhodobých pobytů I
pracoviště Ostrava
P.O. BOX 210, 701 00 Ostrava 1

Č. j.: OAM-23249-32/ZM-2017

Ostrava 13. 09. 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecké karty, kterou podal pan PALUSHAJ Ndue, nar. 01. 01. 1993, st. příslušnost Kosovská republika, bytem Zllakuqan, Kline, Kosovská republika (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti, č. j. OAM-23249-25/ZM-2017 ze dne 27. 06. 2019 adresované výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnosti jsou doručovány veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť se výše uvedené písemnosti doručované nejprve zmocněnému zástupci a následně prostřednictvím Zastupitelského úřadu ČR v Skopje nepodařilo účastníkovi řízení doručit.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku doručovat. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku písemnost doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, na adrese Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v úředních hodinách (v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hod.), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Marie Olszarová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 13. 09. 2019

Svěšeno dne: 29. 09. 2019

vytisknout  e-mailem