Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PAKHOMOV Viktor

Č.j.: OAM-13941-14/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení dlouhodobých pobytů I
P.O.Box 88, 701 00 Ostrava

Č.j.: OAM-13941-14/ZM-2020

10.června 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty pana(í) PAKHOMOV, Viktor, nar. 04.02.1966, státní příslušnost Ruská federace, (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Výzva k odstranění vad žádosti, č.j. OAM-13941-11/ZM-2020 ze dne 16.03.2021 adresovaná výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je doručována způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy veřejnou vyhláškou, neboť není možné účastníku řízení doručovat do zahraničí prostřednictvím zastupitelského úřadu, jak předpokládá § 169b odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších případů. Zastupitelský úřad, kde byla žádost podána, správnímu orgánu sdělil, že se výše uvedenou písemnost nepodařilo žadateli doručit, proto ji považuje za nedoručitelnou.

Účastník řízení je tedy ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu osobou, které není možno (nedaří se) doručovat.

Adresát či jeho zástupce si může uvedenou písemnost vyzvednout, na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky jeho v úředních hodinách, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Martin Havelka
za správní orgán

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 10.06.2021

Svěšeno dne: 25.06.2021

vytisknout  e-mailem