Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - OGANESIAN Ivan

Č. j.: MV-160556-5/SO-2020 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, Poštovní schránka 155/SO

Č. j. MV-160556-5/SO-2020

Praha 6. 4. 2021
Počet listů: 1

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“),

oznamuje,

že pan OGANESIAN Ivan, nar. 5. 11. 1955, státní příslušnost Gruzie (dále jen „účastník řízení“), si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV-160556-4/SO-2020 ve věci odvolání proti zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty.

Podle § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti nevrátí doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, správní orgán, který písemnost vyhotovil, písemnost případně oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem ode dne zveřejnění se písemnost považuje za doručenou.

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na shora uvedené adrese, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. číslu 974 817 386 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  6. 4. 2021

Sejmuto dne:  22. 4. 2021

Mgr. Ondřej Moudrý
předseda V. senátu Komise

vytisknout  e-mailem