Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - OCHERETYANA Ivanna

Č.j.: OAM-20381-18/DP-2018 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O. BOX 42, 100 05 Praha 105

Č.j.: OAM-20381-18/DP-2018

Praha 01.07.2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, kterou podala paní OCHERETYANA Ivanna, nar. 08.05.1956, stát. příslušnost: Ukrajina, bytem: Vinohradská 2227/192, 130 00, Praha 3.

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

- Předvolání k výslechu pod č.j OAM-20381-16/DP-2018 adresované výše jmenované OCHERETYANA Ivanna, nar. 08.05.1956, stát. příslušnost: Ukrajina, bytem: Vinohradská 2227/192, 130 00, Praha 3.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť Česká pošta, s.p. doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát nemá na uvedené adrese schránku. Jiná adresa pro doručování nebyla správnímu orgánu sdělena.

Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky, na kterou by bylo možno výše uvedenému účastníku doručovat. Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníku řízení doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit. Dle správního orgánu je tak účastnice řízení osobou neznámého pobytu.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, a to v jeho úředních hodinách Po a St 8.00 – 16.00 hod., Út a Čt  8.00 – 14.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Iva Smýkalová
Ministerský rada

Vyvěšeno na úřední desce Ministerstva vnitra ČR na ulici Nad Štolou 936/3, Praha 7 dne: 01.07.2020

Svěšeno dne: 17.07.2020

vytisknout  e-mailem