Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NIKULIN Anatolii

Č.j.: OAM-2284-17/DP-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno

Č.j.: OAM-2284-17/DP-2019

Brno, 2.prosince 2019
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30.7.2019, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu dle § 42 zák. č. 326/1999 Sb., pan NIKULIN Anatolii, nar. 12.4.1990, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Jakubské náměstí 128/6, 602 00 Brno (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Rozhodnutí, č.j. OAM-2284-16/DP-2019, ze dne 2.10.2019, adresovaná výše jmenovanému účastníkovi řízení panu Nikulin Anatolii, nar. 12.4.1990, státní příslušnost: Ruská federace, bytem: Jakubské náměstí 128/6, 602 00 Brno.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizince doručovat. Do země původu účastníka řízení správní orgán nedoručoval, neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím, že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na území ČR. Cizinec není zapsán v žádném z veřejně dostupných rejstříků a jiná adresa, než na kterou správní orgán písemnost doručoval, není nikde uvedena. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani možnost zjistit místo pobytu účastníka řízení od něj samotného nebylo možné. Dle správního orgánu tak je účastník osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, v jeho úředních hodinách v Po a St 8.00 – 17.00, Út a Čt 8.00 – 15.00, a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Miroslav Dohnal
vedoucí Oddělení pobytového  správního řízení
Jihomoravského kraje

Vyvěšeno dne: 4.12.2019

Svěšeno dne:

vytisknout  e-mailem