Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN VU THANH Thuy

Č.j.: OAM-2273-6/ZR-2019 

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
 Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice

Č.j.: OAM-2273-6/ZR-2019                                                              
                                                                                                    České Budějovice, 12. srpna 2019


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení                   § 165 písm.j) a r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 87l odst. 1 písm. d) zák.č. 326/1999 Sb., cizinky paní NGUYEN VU THANH Thuy,                           nar. 22.07.1978, st. přísl. Vietnamská socialistická republika, bytem: neznámo,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:

Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu, č.j. OAM-2273-4/ZR-2019 ze dne 12. srpna 2019,
Usnesení o ustanovení opatrovníka, č.j. OAM-2273-5/ZR-2019 ze dne 12. srpna 2019

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány opatrovníkovi cizinky a rovněž veřejnou vyhláškou, neboť adresa pobytu cizinky je neznámá.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, v úředních hodinách                   (pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.PhDr. Tomáš Nájemník
ministerský radaVyvěšeno dne: 12. 08. 2019
Svěšeno dne: 28. 08. 2019

vytisknout  e-mailem