Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Thi Thu Hien

Č. j.: OAM-3246-9/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A   Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary

Č. j.: OAM-3246-9/ZR-2019                                                                             K. Vary 16. ledna 2020
Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zák. č. 326/1999 Sb.“), v řízení o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 46a odst. 2 písm. f) zák. č. 326/1999 Sb., paní NGUYEN Thi Thu Hien, roč.: 1975, státní příslušnost: Vietnamská socialistická republika, hlášené na adrese: třída Dukelských hrdinů 702, 362 51 Jáchymov,

oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


Oznámení o zahájení správního řízení č. j. OAM-3246-5/ZR-2019 ze dne 18.11.2019,
Usnesení o ustanovení opatrovníka  č. j. OAM-3246-8/ZR-2019 ze dne 16.01.2020,


adresované výše jmenované.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, a dále prostřednictvím ustanoveného opatrovníka ve smyslu ust. § 32 odst. 2 písm. h) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť adresát je osobou, které se nedaří doručovat, dle hlášení ubytovatele se z adresy hlášeného pobytu odstěhoval a správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, v úředních hodinách v Po, St od 8.00 do 17.00 hod. a Út, Čt od 8.00 do 12.00 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.


Jana Puškelová
referent bezpečnosti státu


Vyvěšeno dne: 16.01.2020
Sejmuto dne: 01.02.2020

vytisknout  e-mailem