Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - NGUYEN Dinh Hieu

Č.j.: OAM-228-6/ZR-2019 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj
Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN
Č.j.: OAM-228-6/ZR-2019                                                                                                                                Zlín 15.03.2019
     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. r) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci  zrušení platnosti trvalého pobytu, jehož držitelem je nezl. NGUYEN Dinh Hieu, nar. 29.03.2010, státní příslušnost Vietnam, adresa na území ČR: Štěpnická 1052, Uherské Hradiště, zákonný zástupce: Nguyen Thi Hong Thien, st. přísl. Vietnam (dále jen „cizinec“)

oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
možnost převzít následující písemnost:

Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu č.j. OAM-228-5/ZR-2019, ze dne 19.02.2019 adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť cizinec je osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese Pod Vrškem 5360, 760 01 ZLÍN, a to v jeho úředních hodinách  Po a St 8.00 – 17.00 hod.,  Út a Čt 8.00 – 12.00 hod.,  a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

                               
Martina Strnadová
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 15.03.2019
Svěšeno dne:  31.03.2019

vytisknout  e-mailem