Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MOUSLEH Marie

Č. j.: MV-191818-8/SO-2020 

KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
náměstí Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SO, 140 21 Praha 4

Č. j. MV-191818-8/SO-2020

Praha 22. 2. 2021
Počet listů/stran: 1/1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní orgán příslušný podle § 170a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že paní MOUSLEH Marie, nar. 19. 1. 1982, státní příslušnost Syrská arabská republika (dále jen „účastnice řízení“), si může převzít písemnost vydanou pod č. j. MV‑191818-6/SO-2020 ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza.

Pokud se účastnici řízení prokazatelně nedaří doručovat, přistoupí správní orgán k doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastnice řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru správního Ministerstva vnitra, na shora uvedené adrese, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. číslu 974 816 649 ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne:  22. 2. 2021

Svěšeno dne:  10. 3. 2021

Mgr. Ivan Tobek
předseda senátu Komise

vytisknout  e-mailem