Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MATVEEVA Marina

Č.j.: OAM-14515-33/ZM-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
pracoviště Ostrava, Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Č.j.: OAM-14515-33/ZM-2017

Ostrava 16. 09. 2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) v řízení k žádosti o vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., paní MATVEEVA, Marina, nar. 20.03.1985, státní příslušnost Ruská federace,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení č.j. OAM-14515-29/ZM-2017 ze dne 14. 10. 2019, adresované výše jmenované.

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť na žadatelem udanou adresu se písemnost nepodařilo doručit. Z tohoto důvodu ji zastupitelský úřad považuje za nedoručitelnou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, v úředních hodinách v Po a St od 8.00 do 17.00 hodin, Út a Čt od 8.00 do 12.00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Mgr. Martin Havelka
ministerský rada

Vyvěšeno dne: 16.09.2020

Sejmuto dne: 01.10.2020

vytisknout  e-mailem