Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - LOSHAK Yevhenii

Č.j.: OAM-68574/ZM-2020 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Jindřichův Hradec
JANDEROVA 147, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Č.j.: OAM-68574/ZM-2020

JINDŘICHŮV HRADEC 14.leden 2021
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v oznámení o změně zaměstnavatele pana(í) LOSHAKYEVHENII, nar. 29.10.1987, státní příslušnost Ukrajina, bytem PRAHA 9-KLÁNOVICE, SLAVĚTÍNSKÁ 82 (dále jen „účastník(ce) řízení“)

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Sdělení o splnění podmínek, č.j. OAM-68574/ZM-2020 ze dne 7. prosince 2020 adresovaná výše jmenované(mu) účastníku(ci) řízení.

Písemnost(i) je(jsou) v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována(y) veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., doručovanou(é) písemnost(i) opakovaně vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR, na kterou by bylo možno výše uvedené(mu) cizinci(ce) doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec(ka) měl dlouhodobě zdržovat mimo území České republiky. Sám cizinec(ka) správní orgán v mezičase nekontaktoval(a), a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince(ky) nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec(ka) osobou neznámého pobytu.

Cizinec(ka) si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, na adrese JANDEROVA 147, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC, a to i v době nouzového stavu v úředních hodinách Po, St 8.00 – 17.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Bc. Kamila Šuchmanová
rada

Vyvěšeno dne: 14.01.2021

Svěšeno dne: 30.01.2021

vytisknout  e-mailem